Spotkanie profilaktyczne w internacie

W czwartek 07 grudnia 2023r. w internacie „Kormoran” w Karolewie zostało zorganizowane dla wychowanków klas pierwszych spotkanie z Paniami: Ewą Sakowską i Jolantą Buczyńską – Kuratorami Sądowymi Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

Spotkanie z kuratorami sądowymi miało na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy, zrozumienia indywidualnych potrzeb młodzieży, uświadomienia skutków popełniania czynów karalnych, zachowań niedostosowania społecznego oraz zadań kuratora w środowisku podopiecznych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obejmowało zarówno aspekty edukacyjne, jak  również zachowania w szkole.

Panie kurator wyjaśniły kim jest kurator sądowy jak również jaka jest jego rola. Wymienione zostały przykładowe rodzaje czynów karalnych oraz jakie są konsekwencje ich popełnienia zgodnie z kodeksem karnym oraz z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Panie przypomniały również wychowankom o obowiązku nauki do 18 roku życia.

Spotkanie z kuratorami w internacie miało na celu zbudowanie zaufania i relacji, a także dostarczenie młodzieży przestrzeni do wyrażania swoich potrzeb oraz trosk.

Panie kurator starały się być dostępne i otwarte na współpracę z wychowankami internatu.

Na koniec spotkania wychowankowie mogli zadawać pytania i prosić o wyjaśnienie najbardziej nurtujących ich spraw. Uczniowie mieli również okazję do indywidualnej rozmowy z Paniami.

Maciej Kosakowski

Skip to content