Ekologiczny chów zwierząt

W klasie II technikum weterynarii na przełomie października i listopada 2023 roku  przeprowadzony został cykl lekcji związanych z ekologią w chowie zwierząt.

Zajęcia przygotowujące do zawodu obejmują tematy dotyczące ogólnych zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego, w tym ekologiczne zasady prowadzenia chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, różnicę między chowem ekologicznym a konwencjonalnym, wpływem zwierząt na środowisko. Cykl lekcji  został podsumowany debatą ekologiczną, która służyła podkreśleniu pozytywnego wymiaru stosowania rozwiązań służących ekologii w rolnictwie.

Dorota Kuchcińska

1.jpg

Skip to content