Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – eliminacje szkolne

Zwyczajowo, jak co roku,  rozpoczęliśmy intensywne prace na eliminacjach szkolnych  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, to już  XLVII  edycja.

Zadaniem olimpiady jest niezmiennie promowanie rolnictwa w środowisku lokalnym i w kraju. Spełnia ona również bardzo istotną funkcję wychowawczą, jest bowiem ważnym czynnikiem  motywującym do dodatkowego wysiłku, pracy nad doskonaleniem samego siebie oraz potrzeby samokształcenia.

Uczniowie brali udział w 4 blokach tematycznych. W bloku mechanizacji rolnictwa chęć uczestnictwa zgłosiło 15 osób, w bloku architektury krajobrazu –  15  osób, w bloku weterynarii – 30 osób, w bloku produkcji zwierzęcej – 15 osób, a w bloku produkcji roślinnej – 14. W eliminacjach szkolnych OWiUR wzięło udział  89 uczniów (uczniowie w blokach produkcji roślinnej i zwierzęcej to te same osoby) i 8 nauczycieli.

Już na tym etapie nie było łatwo, uczestnicy OWiUR musieli wykazać się szeroką znajomością merytoryczną zawodu – etap pisemny oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi – etap praktyczny. Po wyczerpującym rozwiązywaniu testów tylko nielicznym udało się przejść do etapu praktycznego, który wyłonił ostatecznie zwycięzców poszczególnych bloków zawodowych.  

 

Wyniki eliminacji szkolnych w poszczególnych  blokach:

 

Blok  Architektury Krajobrazu:

 1. Gasperowicz Jakub
 2. Wołkowska Oliwia
 3. Kopka Dominika

Blok  Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki:

 1. Matanowski Grzegorz
 2. Popiel Adrian
 3. Kwakowicz Olaf

Blok  Weterynarii:

 1. Szczubełek Kinga
 2. Klimek Kamila
 3. Kuligowska Nikola

 Blok Produkcji Zwierzęcej:

 1. Gołaś Mateusz
 2. Kędzierska Weronika
 3. Kurpiewski Maciej

Blok  Produkcji Roślinnej:

 1. Krajza Damian
 2. Sołowiej Wiktor
 3. Kurpiewski Maciej

 

Nauczycielom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do OWiUR  i sprawne przeprowadzenie eliminacji szkolnych.  Bardzo proszę też o kontynuację pracy z młodzieżą, aby udało się im zająć poczytne miejsce na eliminacjach okręgowych, które mają odbyć się 12.04.2024r., a eliminacje centralne 24-25.05.2024r. Powodzenia!

Dorota Kuchcińska

Skip to content