Ogród deszczowy w naszej szkole

Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko

W ogrodzie dydaktycznym architektów krajobrazu zakończyliśmy pierwszy etap powstawania nowego elementu zagospodarowania terenu. Projektem, którym zajmowaliśmy się przez ostatnie tygodnie na zajęciach praktycznych jest ogród deszczowy. Z każdym dniem, morzem potu i ogromem wysiłku stopniowo wyłaniał się jego ostateczny obraz.  W realizację projektu zaangażowane były klasy 1 HT i 3 HTP.

Ogrody deszczowe, są jednym z najnowszych trendów w sztuce ogrodowej, zachęcają do wykorzystywania każdej cennej kropli wody. Są popularne zwłaszcza w miastach, gdzie stopień zainwestowania przestrzeni jest bardzo wysoki i woda opadowa zamiast zasilać zasoby podziemne trafia do infrastruktury miejskiej. Dlatego każda możliwość zwiększenia retencji wody deszczowej
w takiej przestrzeni jest na wagę złota. Tę rolę pełnią wspomniane ogrody deszczowe. Magazynują
i dostarczają wodę roślinom, które w nich rosną. Zwykle do tego typu założeń wybiera się rośliny
o niezbyt wygórowanych wymaganiach. Ogrodem deszczowym może być pojemnik z roślinami postawiony pod wylotem rynny lub niecka wypełniona kruszywem, w której zbiera się woda po opadach.

Z uwagi na specyfikę warunków klimatycznych, nasz szkolny ogród deszczowy będzie typem mieszanym, czyli takim, w którym zwiększona wilgotność podłoża będzie występowała po opadach. Natomiast przez większość czasu rośliny będą rosły w suchym podłożu. Pierwszy etap zakończyło wykonanie niecki, uszczelnienie jej dna folią, wypełnienie zagłębienia pospółką oraz wykończenie ozdobnym kruszywem. Dodatkowo, aby wykorzystać urobek z wykopu, przy ogrodzie deszczowym powstał ogród skalny, który obsadziliśmy roślinami z własnej rozsady. Kolejny etap projektu, przewidziany na wrzesień, zakłada posadzenie roślinności, która wypełni zielenią nasz nowy ogród.

Dziękujemy Dyrekcji, Panu Marcinowi oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt
i pomogli nam w jego realizacji.

A w przyszłym roku czekają nas barokowe partery ogrodowe! 😊

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu:

Natalia Bielińska

Magdalena Witkowska-Hrycek

Arkadiusz Wanat

Skip to content