Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca nauczyciele i uczniowie naszej szkoły podsumowali mijający rok szkolny. Msza św. dziękczynna w kościele parafialnym, którą odprawił ks. dr Kazimierz Żuchowski, a następnie uroczysty apel szkolny i spotkania z wychowawcami klas to zasadnicze elementy tego dnia. Uczniowie klasy III ABB wraz z wychowawcą panem Grzegorzem Mazurowskim zamknęli etap edukacji w Branżowej Szkole I Stopnia.

Apel poprowadzili, zgodnie ze szkolną tradycją, Paweł Gibas i Maja Czajdo z klasy II ABB.

Kontynuując tradycję czytania dzieł narodowych podczas szkolnych uroczystości, fragment „Ballad i romansów” – „Do Przyjaciół” Adama Mickiewicza mówiący o wartości wspomnień młodzieńczych i przyjaźni zaprezentowali uczniowie klasy 3 ABB – Klaudia Onoszko i Filip Gierko. 

Dyrektor ZSCKR w Karolewie pan Jan Mickiewicz w swoim wystąpieniu odczytał list intencyjny MRiRW oraz MEiN, powitał społeczność szkolną oraz  gości z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej reprezentowanej przez pana Prezesa Romualda Tańskiego i pracownicę biura panią Aleksandrę Kasińską, którzy przekazali czeki stypendialne wyróżniającym się w nauce uczniom.

Najwyższy tytuł „Absolwenta Roku” wraz pamiątkowym medalem uzyskała Marzena Trusz z klasy III ABB, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wartość zdobytej wiedzy i doświadczeń podczas szkolnego życia, dziękując tym, dzięki którym mogła się rozwijać. W imieniu absolwentów BS I stopnia głos zabrała Klaudia Onoszko, ze wzruszeniem wspominając etapy szkolnej edukacji oraz pierwszego wychowawcę swojej klasy śp. Andrzeja Sienkiewicza.

Nastrojowe piosenki zaśpiewały: Agata Pierzchanowska z II PT „Szczęśliwej drogi, już czas” i Kinga Nałysnyk z IV PT „Nic dwa razy” – łączył je motyw życia – wędrówki, której mapy każdy z nas powinien szukać we własnym sercu, pamiętając, że każdy dzień jest unikalny.

Jedenaścioro uczniów uzyskało w roku szkolnym 2022/2023 świadectwo z wyróżnieniem – to cieszy. Najważniejsze jest jednak to, że mogliśmy ten rok spędzić od początku do końca w szkole, wspierając się wzajemnie i budując relacje międzyludzkie. Był to rok wspólnej pracy, ale i zabawy, pozytywnej rywalizacji w konkursach szkolnych i olimpiadach, poznawania swoich mocnych stron i oswajania tych nieco słabszych – jesteśmy o ten rok bogatsi.

Podczas apelu nie zabrakło ciepłych słów kierowanych do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców, Koleżanek i Kolegów, bo każdy na swój sposób zapisał się w kronice wydarzeń minionego roku szkolnego i… z pewnością zasłużył na wakacje. Życzymy, aby sprzyjały bezpiecznemu wypoczynkowi, poznawaniu ciekawych miejsc i ludzi. Do zobaczenia we wrześniu, a naszym absolwentom życzymy, aby w kolejnym etapie życia wspomnienie karolewskiej szkoły dodawało skrzydeł u ramion.

Dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży zaangażowanej w oprawę uroczystego zakończenia roku szkolnego oraz paniom: Dorocie Kuchcińskiej, Joannie Małkiewicz, Janinie Fąderskiej, Joannie Cieleszyńskiej, Katarzynie Dziębowskiej, Natalii Bielińskiej, Genowefie Jasionek, Marzenie Cogiel, Stelli Stukanowej, Dorocie Pateckiej i panom: Cezaremu Tyszce, Grzegorzowi Kocińskiemu, Wiesławowi Sztejterowi, Danielowi Siemieniako.

Lucyna Olszewska

Skip to content