ROZPRAWA SĄDOWA W SPRAWIE CYBERPRZEMOCY

31 maja 2023 r. szkolna sala pod balkonami zamieniła się w salę sądową, gdzie uczniowie klas II BT i II LT mieli możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu funkcjonowania prawa i poczuć się, jakby przebywali na rozprawie w Sądzie. Uczestnicy zajęć byli świadkami symulacji rozprawy sądowej dotyczącej cyberprzemocy.

Cała rozprawa  rozgrywała się pod czujnym okiem p. Ewy Demczuk-Waszkiewicz i p. Eweliny Łukaszewicz, które są radcami prawnymi współpracującymi z Lokalną Grupą Działania „Barcja”. Panie wytłumaczyły na czym polega rozprawa  w sądzie i jakie miejsca zajmują poszczególni uczestnicy. Mieliśmy też okazję zobaczyć pełną formułę składania zeznań przez Poszkodowane, Oskarżonego, świadków oraz biegłych.

Wybrani uczniowie wcielili się w postaci:

– oskarżonych: K. Kulbacki (II BT), Ł. Groch (II LT)

– protokolantów sądowych:  N. Karczewski (II BT),  C. Tereszko (II LT)

– sędziów: M. Witliński (II BT), A. Waszkiewicz (II LT)

– prokuratorów:  A. Kurpiel (II BT), K. Gałkowska (II LT)

– obrońców: P. Butkiewicz (II BT), D. Maczuga (II LT)

– świadków: N. Kruszewski, M. Polewaczyk, P. Poterucha  (II BT)

W. Przybysz, O. Przybysz, Z. Kamecka (II LT)

Przedmiotem rozprawy była cyberprzemoc stosowana przez oskarżonego podszywającego się pod osobę o imieniu Marcin, który korespondował z poszkodowanymi za pomocą mediów społecznościowych. Zaskarbił sobie ich zaufanie. Poszkodowane zwierzały mu się ze swoich tajemnic. Podstępnie wyłudził od Pokrzywdzonych ośmieszające i kompromitujące je zdjęcia i filmiki oraz dane do logowania do kont internetowych. Oskarżony pozyskane pliki oraz informacje rozsyłał znajomym Pokrzywdzonych oraz publikował na portalach społecznościowych, takich jak facebook i instagram.

Sąd po wysłuchaniu zeznań stron i świadków wydał wyrok w sprawie, uznając Oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów- z art.  190a Kodeksu karnego (kk) Uporczywego nękania – stalking, art. 212 kk – zniesławienia, 216 kk – znieważenia i wymierzył Oskarżonemu karę jednego roku pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wyroku Sędzia powiedział: „Zatem nie bójmy się głośno o tym mówić. Szukajmy pomocy wśród najbliższych i wśród przygotowanych do tego organizacji. Dzisiaj najlepszym rozwiązaniem byłoby odłączyć internet i pozbyć się tym samym cyberprzemocy. Ale czy w obecnych czasach jest to możliwe? W erze całkowitego skomputeryzowania prawie każdej dziedziny życia? Raczej nie. Internet to także kopalnia pozytywnej wiedzy. Jedynie co możemy zrobić, to działać wspólnie i postępować zgodnie z zasadami zachowań internauty” – dbać o prywatność swoich danych osobowych, nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status, chronić swoje hasła i loginy, nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów, nie wymieniać się z kolegami swoimi telefonami komórkowymi.

Symulacja procesu pomogła uczniom zrozumieć aspekty prawne, których nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności, pozwoliła także na doświadczenie procesu sądowego i zastosowania przepisów prawa w praktyce. Poza tym lekcja pozwoliła na zrozumienie roli sądów w demokratycznym państwie, dała możliwość poczucia ciężaru odpowiedzialności, jaki spoczywa na uczestnikach postępowania – sędziach, pełnomocnikach stron, obrońcach, oskarżycielach.  

Agnieszka Pędzich

Skip to content