PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca – dzień niby zwyczajny… czy aby na pewno? Samorząd Uczniowski zadbał o to, aby uczniowie spędzili go inaczej niż zwykle.

Po pierwszych czterech lekcjach wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach, by wykonać przydzielone im zadanie – przygotowanie foto-ramki. Następnie zebraliśmy się na placu przed budynkiem szkolnym, skąd barwnym korowodem na czele z marzanną, przygotowaną przez uczniów z technikum architektury krajobrazu, wyruszyliśmy na stadion szkolny. Tam poszczególne klasy zaprezentowały efekty swoich prac, pozując do zdjęć ze swoją ramką – a przyznać należy, że nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania! Wszystkie ramki były wyjątkowe – bardzo kreatywne, kolorowe i „branżowe”. Kiedy jedni uczniowie pozowali do zdjęć, inni mogli skosztować pysznego bigosu, który przygotowała klasa 3H4P. Po sesji zdjęciowej nastąpił punkt kulminacyjny szkolnego pikniku, czyli uroczyste spalenia marzanny! Symbolicznie pożegnaliśmy w ten sposób zimę, a przywitaliśmy wiosnę, licząc na urodzaj w nadchodzącym roku!

Pierwszy Dzień Wiosny był w naszej szkole bardzo wesoły, kreatywny i smaczny!

Dziękuję Dyrekcji szkoły za wsparcie naszych działań.

Serdecznie podziękowania składam paniom: Natalii Bielińskiej, Magdalenie Witkowskiej-Hrycek, Annie Skrzypie, Halinie Szeląg, Stelli Stukanowej oraz panom: Leszkowi Lewkowiczowi, Arkadiuszowi Wanatowi, Grzegorzowi Kocińskiemu i Danielowi Siermieniako za pomoc w organizacji pikniku.

Podziękowania za nieocenioną pomoc i zaangażowanie kieruję także do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – Wiktorii Łuszcz i Karola Cywińskiego.

                                                                                                         

Katarzyna Dziębowska

Skip to content