WARSZTATY „LAS W SŁOIKU” W LEŚNYM ARBORETUM WARMII I MAZUR

Uczniowie klas drugich Technikum Architektury Krajobrazu wspólnie z nauczycielem zawodu panią Magdaleną Witkowską – Hrycek w czwartek udali się do Arboretum w Kudypach, gdzie mieści się  kolekcja wyjątkowych gatunków drzew i krzewów. Obecnie jest to jedyny ogród botaniczny w województwie warmińsko – mazurskim i ma formę rozległego parku leśnego o charakterze dydaktycznym. Arboretum powstało w 1989 r. w miejscu, gdzie kilka lat wcześniej huragan zniszczył znaczną część lasu.

Podczas wizyty w Arboretum uczniowie rozpoznawali, zgodnie z wykonanym planem, drzewa i krzewy omawiane na lekcjach z roślin ozdobnych, opisywali wygląd, cechy gatunków i zbierali materiał roślinny do wykonania zielnika.  

Po lekcji terenowej uczniowie w ramach odbywających się w dniach 23-25 września Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki wzięli udział w warsztatach wykonania kompozycji roślinnej „Las w słoiku”, które odbyły się w Arboretum. Młodzież pod okiem leśnika wykonała kompozycję z małej sadzonki sosny, mchu, kamieni i innych ozdób.

Dziękujemy Dyrekcji za możliwość udziału w cennej lekcji terenowej.

Magdalena Witkowska-Hrycek

Dodaj komentarz

Skip to content