POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

nie-daj-szansy-aids.jpg

Każdy uczeń zainteresowany konkursem wykonuje plakat najpóźniej do 07 lutego 2020 r.  Tematyka prac musi nawiązywać do zapobiegania zakażeniom HIV i sposobów ograniczenia zakażenia.

Technika i format wykonanej pracy jest dowolny. Uczestnik może przekazać tylko jedną pracę do Pani Pedagog, która najciekawsze plakaty, maksymalnie po 3 z każdego typu szkół ( technikum, szkoła branżowa ) dostarczy komisji konkursowej.

Głównym organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Powołana komisja konkursowa wytypuje trzech laureatów oraz wyróżnienia, których ilość  będzie według uznania komisji. Przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.           

                                                              Serdecznie zachęcam do uczestnictwa, Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content