BROSZURA „Teledetekcja satelitarna w rolnictwie szanse i możliwości”

KOWR widzi potrzebę rozszerzenia wiedzy dotyczącej teledetekcji satelitarnej w szeroko rozumianym sektorze rolnictwa, dlatego też opracowana została broszura informacyjna, w której omówione zostały podstawy teledetekcji satelitarnej, sposoby pozyskiwania zdjęć satelitarnych, a przede wszystkim praktyczne możliwości zastosowania teledetekcji w rolnictwie.

teledetekcja_sat_w_rolnictwie.pdf

Dodaj komentarz

Skip to content