Wycieczka edukacyjna klasy IVTR

9 grudnia młodzież ucząca się w klasie IV Technikum Rolniczego wzięła udział    w wyjeździe szkoleniowym do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie.

Celem wycieczki było szkolenie w zakresie uprawy w naszym rejonie roślin motylkowych grubonasiennych (bobowatych).

Wszyscy prelegenci (kierownicy Stacji Doświadczalnych z Ruskiej Wsi oraz Wrócikowa, a także naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego) przedstawili technologie uprawy poszczególnych roślin strączkowych oraz wskazali pozytywne aspekty ich uprawy. Najwięcej uwagi poświęcono roślinom najbardziej predysponowanym do uprawy w naszym rejonie – bobikowi oraz łubinowi a także soi, której znaczenie ze względu na ocieplenie klimatu i krótki okres wegetacji powinno rosnąć.

Szkolenie stało na bardzo dobrym poziomie, a zdobyta wiedza pomoże uczniom w planowaniu zasiewów w ich praktyce rolniczej.

S. Jarosik

Dodaj komentarz

Skip to content