Stypendium Prezesa Rady Ministrów

20 listopada Marzena Domnik uczennica III klasy technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po raz drugi odebrała z rąk Kuratora Oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zdobyli szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy, bądź osiągnęli najwyższą średnią ocen w swojej szkole.

Uczennicy towarzyszył w tym szczególnym dniu pan Dyrektor Jan Mickiewicz oraz Karolina Wierzbicka z III klasy technikum weterynarii.  
W tym roku nagrodzonych było aż 157 uczniów z naszego województwa. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli: pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz pan Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty.
Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne takie jak recytacja, taniec, czy gra na skrzypcach. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty pan Wojciech Cybulski, gratulując uczniom osiągniętych sukcesów, podziękował nauczycielom za pracę, a rodzicom za wspieranie dzieci w realizacji ich marzeń.
Marzena postrzega to wyróżnienie jako motywację do dalszej nauki, uważa, że niecodziennie można znaleźć się pośród tylu inteligentnych rówieśników.

Dodaj komentarz

Skip to content