DZIEŃ PATRONA 2019

„Ginęli za Polskę, ginęli w obronie ideałów. Pozostaniemy im wierni.”

 

To słowa generała Franciszka Kamińskiego, wielkiego Polaka i patrona naszej szkoły. Pozostać wiernym tym, którzy walczyli o wolną Polskę – to również nasz obowiązek i dlatego co roku 20 września społeczność naszej szkoły oddaje hołd komendantowi Batalionów Chłopskich i celebruje Dzień Patrona Szkoły.

Obchody tego ważnego w kalendarzu szkoły dnia rozpoczęliśmy pod pomnikiem generała Franciszka Kamińskiego. Mistrz Ceremoniału Szkolnego pan Andrzej Sienkiewicz podkreślił rolę naszego patrona w dziele niepodległości. Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele lokalnych władz złożyli kwiaty, młodzież zapaliła znicze. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy „Rotę”. 

Następnie udaliśmy się na uroczysty apel, który poprowadzili tegoroczni maturzyści Wiktoria Konopka i Damian Kulbacki. Tradycyjnie w tym dniu rozpoczynamy Narodowe Czytanie. W tym roku podczas uroczystości szkolnych będziemy czytać polskie nowele, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Pani Janina Fąderska i przedstawiciele wszystkich kierunków kształcenia w naszej szkole: Anna Rudnicka (technikum żywienia i usług gastronomicznych), Robert Klimkowski (technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki), Natalia Rajs (technikum rolnicze), Olga Lengauer (technikum architektury krajobrazu), Karolina Wierzbicka (technikum weterynarii), Jakub Szuchalski (szkoła branżowa I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) i Jakub Tujaka (szkoła branżowa I stopnia w zawodzie kucharz)  zainaugurowali czytanie ośmiu nowel. Wśród prezentowanych fragmentów znalazły się: „Dobra pani” E. Orzeszkowej, „Dym” M. Konopnickiej, „Sachem” H. Sienkiewicza, „Sawa” H. Rzewuskiego, „Orka” W. S. Reymonta, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” B. Schulza, „Katarynka” B. Prusa i „Rozdziobią nas kruki, wrony…” S. Żeromskiego.

Dyrektor Szkoły Jan Mickiewicz w swoim wystąpieniu powitał przybyłych gości. Swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość: ksiądz kanonik dr Kazimierz Żuchowski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie, Małgorzata Kopiczko – Senator RP, Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego Andrzej Lewandowski, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Roman Kuriata, przewodnicząca Rady Rodziców Wioletta Andrzejewska.

W swoim wystąpieniu pan dyrektor zwrócił uwagę na szczególną rolę patrona w tworzeniu tradycji szkoły i wprowadzaniu uczniów w świat uniwersalnych wartości. Przedstawił  Franciszka Kamińskiego jako świadka historii i  człowieka zasłużonego dla Ojczyzny i ludzi. Odczytał list córki naszego patrona pani Zofii Kamińskiej, która przypomniała nam credo swojego ojca: być wiernym ideałom takim jak: przywiązanie do ojczystej ziemi,  poszanowanie tradycji, kult wolności. Zarówno nauczycielom, jak i uczniom, życzyła owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Otrzymaliśmy również list od posła na Sejm RP Jerzego Małeckiego, w którym życzył społeczności szkolnej czerpania  z życia patrona inspiracji do podejmowania trudu w słusznej sprawie.

Spośród przybyłych gości głos zabrała pani Małgorzata Kopiczko – Senator RP. Wyraziła nadzieję, że postawa życiowa patrona służy kształtowaniu patriotyzmu młodzieży.

Wyraz szacunku wobec postawy Franciszka Kamińskiego i nieprzemijających wartości, którym służył, znalazł odbicie w części artystycznej naszej uroczystości. Młodzież przygotowała widowisko pt. „Młodzi wolni w hołdzie Franciszkowi Kamińskiemu”, w którym przypomniała biografię patrona oraz jego testament, który pozostawił do wypełnienia następnym pokoleniom Polaków. Wyśpiewali najpiękniejsze strofy o Ojczyźnie i wolności, o tragizmie okupacyjnej i powojennej rzeczywistości. W programie wzięli udział: Karolina Mazurek, Marzena Domnik, Marcin Kowalewski, Emilia Paszkiewicz, Sylwia Janeczko, Przemysław Kłys, Oskar Muszalski, Weronika Górska, Wiktoria Gut, Gabriela Dudo, Hubert Wrona, Kacper Birbach, Szymon Prusaczyk, Gabriel Mróź, Wojciech Sztamborski, Konrad Kłos,  Michał Kulik.

Druga cześć uroczystości to ślubowanie klas pierwszych. Do naszej szkolnej społeczności dołączyły: klasa I PT (technikum żywienia i usług gastronomicznych) z wychowawcą panem Andrzejem Rzeczyckim, klasa I FTL (technikum weterynarii i technikum rolnicze) z wychowawczynią panią Agnieszką Zalewską, IBTH (technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum architektury krajobrazu) z wychowawczynią Magdaleną Witkowską-Hrycek, klasa I TB4 (technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) z wychowawczynią panią Joanną Szwark, klasa I L4 (technikum weterynarii) z wychowawczynią panią Karoliną Janowicz, klasa I PT ( technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum architektury krajobrazu) z wychowawczynią panią Anną Skrzypa, klasa I ABB (branżowa szkoła I stopnia w zawodzie mechanik-operator maszyn i  urządzeń rolniczych i w zawodzie kucharz) z wychowawczynią panią Katarzyną Aleszczyk i klasa I AGB (branżowa szkoła I stopnia w zawodzie mechanik-operator maszyn i  urządzeń rolniczych i w zawodzie kucharz) z wychowawcą panem Jackiem Dziemiańczykiem.

Pierwszoklasiści, przysięgając na sztandar szkoły, wygłosili treść roty. Ślubowali stać na straży dobrego imienia swojej szkoły i godnie ją reprezentować.  Otrzymali pamiątkowe tarcze. Każda klasa wraz z Dyrekcją i wychowawcą została uwieczniona na zdjęciu. Ciepłe słowa skierowała do nich również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Emilia Paszkiewicz. Zachęciła pierwszoklasistów do zaangażowania w życie szkoły i życzyła samych radosnych chwil w progach naszej szkoły.

Na zakończenie obchodów Dnia Patrona poznaliśmy zwycięzców szkolnych rywalizacji. Pani wicedyrektor Lucyna Olszewska ogłosiła wyniki „Bitwy o najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję” w roku szkolnym 2018/2019. Zwycięskie klasy to: klasa IV BTF (TMRiA/TR) – najwyższa średnia i klasa IV BT (TMRiA) – najwyższa frekwencja. Przedstawiciele klas wraz z wychowawczyniami panią Lucyną Olszewską i panią Joanną Cieleszyńską odebrali dyplomy uznania. Poznaliśmy również wyniki pierwszego etapu kolejnej edycji konkursu „Klasa z klasą”, które przedstawiła pani kierownik kształcenia praktycznego Dorota Kuchcińska. I miejsce zajęła klasa I FTL, II miejsce wywalczyła klasa IBT, III miejsce przypadło klasie II PT, natomiast IV i V klasom III ABT i I BT.

Dziewiąty Dzień Patrona w ZSCKR przeszedł do historii. Tegoroczną uroczystość przygotowali: pani Katarzyna Dziębowska (konferansjerka, Narodowe Czytanie), pani Marzena Cogiel (program artystyczny), pani Eleonora Bronakowska, Natalia Bielińska (scenografia), pan Andrzej Sienkiewicz (Ceremoniał Szkolny), pani Stella Stukanowa (fotorelacja), pan Grzegorz Kociński (nagłośnienie), pan Czesław Skowyrko, pan Kazimierz Patecki, pan Sławomir Tymoszuk oraz pan Wiesław Sztejter (montaż sceny). Wartę przy pomniku oraz delegację młodzieży ze zniczami pamięci przygotowała pani Joanna Cieleszyńska.

 

Marzena Cogiel

Foto: Stella Stukanowa

Materiał video:

Dodaj komentarz

Skip to content