TYLKO MY, RZEKA, KAJAKI I PTAKI …

Trwa już czwarty tydzień nauki w szkole. Uczniowie klas pierwszych z zaangażowaniem włączają się w życie szkoły. Pomaga im w tym cała społeczność szkolna. Za nimi  już wiele spotkań i wydarzeń klasowych, realizowanych  również z udziałem pedagoga szkolnego.

Jednym z takich przedsięwzięć integrujących młodzież z klas pierwszych była zorganizowana 23 września wycieczka do Krutyni. Czterdziestu siedmiu uczniów wypłynęło kajakami z miejscowości Krutyń do Ukty, aby stamtąd udać się do Rosochy na integracyjne ognisko. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy płynęli kajakiem i było to dla nich nie lada wyzwanie, sprawdzian wytrzymałości psychicznej i sprawności fizycznej. Mimo wysiłku, piękny jesienny krajobraz   wprowadzał wszystkich w przyjemny, wesoły nastrój. Wprawieni w bojach również czerpali zadowolenie z możliwości aktywnego spędzenia czasu na łonie natury i  w wesołym towarzystwie szkolnej braci.

Mimo licznej grupy kajakarzy spływ przebiegał w miłej, życzliwej atmosferze. Nie brakowało chętnych do pomocy w wydostaniu się z trzcin i konarów tym, którzy pobłądzili bądź w przenoszeniu kajaków na kolejny punkt wodnego szlaku. Ognisko w Rososze było dopełnieniem wspólnej przygody, a apetyty dopisały.

W imieniu uczestników imprezy i swoim własnym serdeczne podziękowania składam opiekunom: panu Andrzejowi Sienkiewiczowi, pani Katarzynie Aleszczyk, pani Iwonie Dźwil, panu Markowi Sokołowskiemu.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content