Zakończenie I etapu projektu ekonomicznego „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”

    Wraz z końcem marca 2019 r. zakończono w naszej szkole I etap projektu „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Głównym celem projektu było nabycie przez uczniów umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości gospodarki rynkowej i planowania własnej kariery zawodowej oraz wyrównania szans zawodowych młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych, podniesienie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia i potrzebami rynku pracy poprzez realizację cyklu zajęć warsztatowo – szkoleniowych.

Projekt  prowadzony był w szkołach podlegających Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem NBP.

    Podsumowaniem zrealizowanych zagadnień było rozwiązanie testu, który wyłonił uczniów z najwyższą ilością punktów. Najlepsi okazali się:

1.Eustachy Terefeńko (klasa II ABT)

2.Weronika Górska (klasa II LTH)

3.Oskar Muszalski (klasa II PT)

    Wyłonieni zwycięzcy będą uczestniczyli w drugim etapie projektu (od kwietnia do czerwca 2019r.), opracowując własny biznes plan. Etap ten zakończy się napisaniem pracy konkursowej.

Agnieszka Pędzich

DSCF0669

Dodaj komentarz

Skip to content