LIDERZY MŁODZIEŻOWI EDUKUJĄ O KRWIODAWSTWIE.

    W listopadzie 2018 r. liderzy z klas czwartych i trzecich przeprowadzili zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych technikum i w szkole branżowej na temat „Łączy nas krew, która ratuje życie”. Celem zajęć było promowanie wśród młodzieży honorowego oddawania krwi poprzez wyposażenie uczniów w wiedzę na temat krwiodawstwa w Polsce i jego znaczenia dla ludzkiego życia.

    Uczestnicy lekcji w ankiecie ewaluacyjnej odnotowali, że zajęcia uświadomiły im, jak ważne jest oddawanie krwi oraz to, że każda grupa krwi jest tak samo potrzebna i wartościowa. Dowiedzieli się, że krew można oddawać od 18 do 65 roku życia, jednak nie każdy może być dawcą. Ponadto uzyskali informacje, jakie należy spełniać konkretne warunki fizyczne i zdrowotne oraz w jaki sposób odpowiednio wcześnie przygotować się do zabiegu.

    Uczniom podobał się temat zajęć, sposób realizacji oraz zakres zagadnień omawianych na lekcji. Ich zdaniem treści dotyczące krwiodawstwa są ważne z różnych względów.  Wielu z nich chciałoby w przyszłości oddać krew osobom potrzebującym, bo jak twierdzi jeden z uczniów „ sądzę, że to dobre, bo każdemu należy się życie”. Na pytanie: „Czy zdecydowałbyś się oddać krew?” – 65 uczniów odpowiedziało twierdząco i według nich zajęcia pomogły im w podjęciu tej decyzji. Według 71 uczestników, warto o krwiodawstwie rozmawiać z najbliższymi.

    Za zaangażowanie, włożony wysiłek i nawiązanie relacji społecznych liderom: Wiktorii Konopce, Dominice Zyśk, Rafałowi Segiedzie, Klaudii Czeczeniuk, Krystianowi Sękulskiemu, Łukaszowi Sobiechowi, Andżelice Andrzejewskiej, Adamowi Bernackiemu serdeczne podziękowania składa koordynatorka pedagog Małgorzata Sokołowska.

Dodaj komentarz

Skip to content