ZWYCIĘZCY SZKOLNEGO ETAPU OWiUR

26.10.2018r. jak co roku w naszej szkole odbywały się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych edycja XLIII. Uczniowie poszczególnych zawodów, po uprzednim zalogowaniu się do elektronicznego systemu naboru, mogli brać udział w eliminacjach szkolnych w 5 blokach tematycznych. W bloku mechanizacji rolnictwa chęć uczestnictwa zgłosiło 21 osób, w bloku architektury krajobrazu – 15 osób, w bloku weterynarii – 11 osób, w bloku produkcji zwierzęcej – 5 osób, a w bloku produkcji roślinnej – 8 osób oraz w bloku gastronomii – 9 osób i w bloku technologii żywności – 7 osób.

Uczestnicy OWiUR musieli wykazać się olbrzymią znajomością merytoryczną zagadnień dotyczących  zawodu – etap pisemny oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi – etap praktyczny. Po mozolnym rozwiązywaniu testów tylko nielicznym udało się przejść do etapu praktycznego, który wyłonił ostatecznie zwycięzców poszczególnych bloków zawodowych.

I tak ostatecznie komisja szkolna OWiUR do etapu okręgowego zakwalifikowała następujące osoby:

Blok mechanizacji rolnictwa – Konrad Okoniewski i Michał Kuchnicki

Blok weterynarii – Wiktoria Gubin, Wiktoria Konopka i Maria Hałabuda

Blok architektury krajobrazu – Dominika Zyśk i Agata Tabojka

Blok gastronomiczny – Sylwia Kaźmierczak i Rafał Popowski

Blok technologii żywności – Weronika Dąbek i Kamil Dembowski

Blok produkcja roślinna – Przemysław Ciechacki i Piotr Markowicz

Blok produkcji zwierzęcej – Igor Kowalik i Nikolas Behrendt

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w eliminacjach szkolnych OWiUR, a zwycięzcom poszczególnych bloków życzymy powodzenia na eliminacjach okręgowych, które odbędą się w kwietniu. Dziękujemy bardzo wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów do olimpiady oraz za przygotowanie stanowisk praktycznych i nadzorowanie przebiegu olimpiady.

Dorota Kuchcińska

 

Dodaj komentarz

Skip to content