FINAŁ LOKALNEGO KONKURSU „OŚMIU WSPANIAŁYCH” SUKCESEM WOLONTARIUSZY ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE

W obecnym roku przypada XXIV Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „ŚWIAT NA TAK”.

Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie realizując zadania dotyczące promowania wśród młodego pokolenia wolontariatu w miesiącach luty – kwiecień zorganizował Lokalną Edycję Konkursu, którego celem było wyłonienie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

Kandydaci do konkursu podlegali określonym kryteriom i formom oceny. Między innymi: konsekwencja w realizacji podjętych prac, zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, pozytywny efekt społeczny, wzorcotwórczy charakter działań oraz co najmniej jeden rok pracy woluntarystycznej. Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym. Działania zasługujące na nagrodzenie, to między innymi praca woluntarystyczna na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych itp. Spośród uczniów naszej szkoły zostało zgłoszonych trzech kandydatów. Po ocenieniu złożonych wniosków konkursowych i przesłuchaniu wolontariuszy, komisja wybrała „Wspaniałą Ósemkę”.

16 kwietnia w świetlicy „Kormoran” w internacie naszej szkoły odbył się finał konkursu „8 Wspaniałych” na poziomie lokalnym. Główny koordynator pani Katarzyna Kłosowska z KIS ogłosiła wyniki konkursu i nagrodziła zwycięzców. Spośród naszych uczestników cała trójka: Weronika Deryło, Magdalena Wons, Tomasz Chmieleński, zakwalifikowała się do „Wspaniałej Ósemki”. Ponadto Magdalena Wons została laureatką i zakwalifikowała się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”.

Wydarzenie to, zostało zwieńczone artystycznym występem naszej utalentowanej młodzieży: wokalnie Karoliny Kamińskiej, Przemysława Kłysa, Patryka Dąbrowskiego, tanecznie Tomasza Kudelskiego i literacko Weroniki Górskiej, Magdaleny Wons, Klaudii Cieślak, Magdaleny Lis, Klaudii Czeczeniuk, Łukasza Dzieńkowskiego i Dominika Ruszczyka. Nad całością organizacji i przebiegiem uroczystości czuwała szkolna koordynatorka Małgorzata Sokołowska, która składa ogromne podziękowania młodzieży oraz nauczycielom: pani Marzenie Cogiel, pani Małgorzacie Hrycenko, pani Eleonorze Bronakowskiej i panu Sławomirowi Tymoszukowi za włożony trud. Wszystkim zwycięzcom najserdeczniejsze gratulacje.

Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content