78. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

13 kwietnia minęło 78 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

Do zbrodni katyńskiej doszło z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw m. in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD.

Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nim III Rzeszę Niemiecką.

Uczniowie ZSCKR wraz z kadrą pedagogiczną uczcili męczeńską śmierć Polaków uroczystym apelem szkolnym. Prowadzący – Paweł Siegel – przybliżył, zwłaszcza uczniom klas pierwszych, kontekst historyczny wydarzenia i szkolną tradycję składania hołdu bohaterom zbrodni katyńskiej.

Przy „Dębach Pamięci”, które poświęcone są: oficerowi zawodowemu Wojska Polskiego Stefanowi Staweckiemu i oficerowi rezerwy Wojska Polskiego Janowi Juraszczykowi, zapłonęły znicze zapalone przez przedstawicieli klas. W atmosferę zadumy i refleksji nad dramatem tamtych dni wprowadziły wszystkich uczennice Ewa Tylus i Karolina Bobkowska recytując teksty poetyckie.

Dyrektor Zespołu pan Jan Mickiewicz przypomniał młodzieży jak cennym darem jest wolność człowieka, a jednocześnie zwrócił uwagę na historię jednostek oraz samotność w chwili zagłady w leśnej mogile. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o kartach naszej historii i przekazywanie jej młodemu pokoleniu.

Dziękujemy za przygotowanie młodzieży i oprawę uroczystości pani Joannie Cieleszyńskiej i pani Marcie Śniadowskiej.

Dodaj komentarz

Skip to content