Kętrzyńskie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kętrzyńskim Dniom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, które odbywały się od 11 do 13 kwietnia, towarzyszyła oferta zajęć dydaktycznych prowadzonych przez kadrę uniwersytecką, konferencje oraz imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Wśród szkół uczestniczących w programie uroczystości nie mogło zabraknąć Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

Grupa uczniów pod opieką pani Joanny Cieleszyńskiej i pani Małgorzaty Sokołowskiej wzięła udział w barwnym korowodzie ulicami Kętrzyna, uczniowie różnych specjalizacji zawodowych mieli też możliwość uczestniczenia w wykładach tematycznych. Podczas podsumowania „Dni UW-M w Kętrzynie” z udziałem przedstawicieli władz miasta, władz powiatu oraz dyrektorów szkół, jako placówka edukująca młodzież w sektorze rolniczym, podpisaliśmy odpowiednie umowy o współpracy, które pozwolą nam na wymianę doświadczeń oraz poszerzenie zaplecza dydaktycznego do nauki zawodu.

Dodaj komentarz

Skip to content