ARCHITEKCI KRAJOBRAZU Z WIZYTĄ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM

W środę 14.06.2017 r. klasa III Technikum Architektury Krajobrazu w ramach zajęć praktycznych z nauczycielem przedmiotów zawodowych Magdaleną Witkowską – Hrycek uczestniczyła w spotkaniu z nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Uczniowie brali udział w warsztatach prowadzonych przez dr Beatę Płoszaj – Witkowską w Katedrze Ogrodnictwa pt. „Sylwoterapia”, czyli drzewolecznictwo. Spotkanie uświadomiło uczniów, że drzewa, które dobrze znają z przedmiotu rośliny ozdobne, oprócz funkcji estetycznej pełnią również ogromną rolę zdrowotną. Wiele gatunków wytwarza energię, z której można czerpać przytulając się do nich i otwierając na nie. Po krótkim wykładzie uczniowie wybrali się do ogrodu dydaktycznego, gdzie mogli zwiedzić szklarnie, tunele foliowe i kolekcję dydaktyczną roślin ozdobnych.

Bardzo ciekawe spotkanie z dr Mariuszem Antolakiem nauczycielem akademickim Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki dało uczniom możliwość zapoznania się z prawdziwymi możliwościami, które daje zawód architekta krajobrazu. Wykłady przybliżyły młodzieży również przebieg studiów inżynierskich tego kierunku.

Spotkanie było możliwe w ramach programu „Szkoła Partnerska” i dzięki przychylności Dyrekcji Szkoły.

Magdalena Witkowska – Hrycek

Dodaj komentarz

Skip to content