Młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca ZSCKR przeciwko Cyberprzemocy

13.06.2017 r. młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego, na zaproszenie pani Eweliny Drabarz, zaprezentowała folklor Warmii i Mazur przed Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i młodzieżą Zespołu Szkół w Wilkowie. Występ zespołu, oprócz promocji tańca i pieśni warmińsko-mazurskich, miał na celu również przesłanie.

W ramach programu profilaktyki „Cyberprzemocy – mówimy nie” realizowanego w szkole, tancerze z zespołu zaprezentowali w jaki sposób można spędzać aktywnie czas wolny. Alternatywą do funkcjonowania w cyberprzestrzeni może być udział w zajęciach pozalekcyjnych, które pozwalają na rozwijanie swoich pasji, doskonalenie wiadomości i umiejętności. Stwarza to szansę na budowanie prawdziwych relacji międzyludzkich oraz kształtuje cechy osobowości takie jak otwartość, aktywność, kreatywność. Taka forma zaangażowania zapewnia także kulturalny wypoczynek i rozrywkę.

W sowim wystąpieniu pani Katarzyna Rejent zaznaczyła, że jednym z ważniejszych zadań zajęć pozalekcyjnych jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdobywania umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego od nauki oraz organizowania sobie wypoczynku. Dlatego w trakcie zajęć pozalekcyjnych budzi się i rozwija zainteresowania, uzdolnienia w różnych dziedzinach, np. sportu i turystyki, zajęć technicznych, artystycznych. Na koniec dodała :

„Marzenia się nie spełniają – marzenia się spełnia”.

Katarzyna Rejent

Lucyna Olszewska

Dodaj komentarz

Skip to content