77 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Historio, historio ty ballado gorzka…..” 

3 kwietnia mija 77 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

Do zbrodni katyńskiej doszło z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD.

Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nim III Rzeszę Niemiecką.

Uczniowie ZSCKR na szkolnym apelu   wraz z kadrą pedagogiczną uczcili męczeńską śmierć Polaków. Prowadzący -Paweł Ptak- przybliżył zwłaszcza uczniom klas pierwszych kontekst historyczny wydarzenia i tradycję składania hołdu bohaterom zbrodni katyńskiej.

Przy „Dębach Pamięci”, które poświęcone są: oficerowi zawodowemu Wojska Polskiego Stefanowi Staweckiemu i oficerowi rezerwy Wojska Polskiego Janowi Juraszczykowi, zapłonęły znicze zapalone przez przedstawicieli klas. W atmosferę zadumy i refleksji nad dramatem tamtych dni wprowadziła wszystkich uczennica Dominika Kwiatkowska recytując wiersz.

Dyrektor Zespołu pan Jan Mickiewicz przypomniał młodzieży jak cennym darem jest wolność człowieka a jednocześnie zwrócił uwagę na historię jednostek, samotność w chwili zagłady w leśnej mogile. Naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie więzi miedzy pokoleniami.

Dziękujemy za przygotowanie młodzieży i oprawę uroczystości pani Joannie Cieleszyńskiej. 

Dodaj komentarz

Skip to content