Próbna ewakuacja budynku „Centrum”

Dnia 28 października przeprowadzono próbne sprawdzenie próbne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji budynku „Centrum” ZSCKR w Karolewie. O terminie przeprowadzenia działań został powiadomiony Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, który pełnił rolę obserwatora.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji miało na celu ocenę przygotowania obiektu oraz pracowników i uczniów szkoły do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Alarm został przeprowadzony w czasie gdy obiekt normalnie funkcjonował, a na jego terenie przebywa pełna wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi. W trakcie przeprowadzonej ewakuacji nauczyciele i pracownicy szkoły wykazali się znajomością zagadnień ujętych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dokonując ewakuacji uczniów w sposób prawidłowy. Z użytkowanych pomieszczeń nauczyciele wyprowadzili uczniów w sposób zorganizowany. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie ewakuacji zadziałały w sposób sprawny zapewniając przebieg zorganizowanych ćwiczeń zgodnie z procedurami.

Dodaj komentarz

Skip to content