Zajęcia adaptacyjno – integracyjne w klasach pierwszych

Od 02 września przez kolejne dwa tygodnie prowadzone były przez panią pedagog Małgorzatę Sokołowską zajęcia adaptacyjno – integracyjne w klasach pierwszych.

Spotkaniom przyświecały trzy nadrzędne cele, takie jak: poznanie się nawzajem, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku i przełamanie lodów, współpracując w grupie. Uczniowie poprzez zabawę, i wspólnie wykonywane zadania metodami aktywnymi, dzielili się własnymi myślami i odczuciami. Słuchali swoich kolegów i koleżanek, wypowiadali się na forum całej klasy, a także przedstawiali efekty wspólnej pracy w grupach. Dokonując ewaluacji zajęć, młodzież uznała, że były one ciekawe, zabawne, pracowite i nauczyły ich pracy zespołowej. W najbliższym czasie, kolejną formą integracji pierwszoklasistów ze środowiskiem szkolnym, będzie spływ kajakowy rzeką Krutynią uczniów klas pierwszych i drugich, zakończony wspólnym ogniskiem. 

Dodaj komentarz

Skip to content