DZIEŃ PATRONA 2016

 „…aby bohaterskie czyny i wielki patriotyzm były znakiem każdego dnia, przypominały czym jest powinność Polaka wobec ojczyzny”.

20 września 2016 roku ZSCKR w Karolewie obchodził Dzień Patrona Szkoły- generała Franciszka Kamińskiego. To patriotyczny i edukacyjny obowiązek, by kształtować pokolenia młodych uczniów w oparciu o wzór człowieka prawdy i czynu. Obecnością, w tak ważnym dla społeczności szkoły dniu, zaszczycili nas szanowni goście:

Ks. kanonik dr Kazimierz Żuchowski – proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Karolewie

Piotr Kurianowicz- Dyrektor biura senator RP Małgorzaty Kopiczko

Ryszard Niedziółka -Starosta Powiatu Kętrzyńskiego

Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn

Tomasz Komorowski- Kierownik Kętrzyńskiego Biura Powiatowego ARiMR w Kętrzynie

Michał Krasiński-Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego

Michał Kochanowski-Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kętrzynie

Andrzej Sienkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pruszyński – Dyrektor Gminnego Gimnazjum w Karolewie

Uroczystości pod pomnikiem patrona rozpoczęto od uhonorowania kwiatami pomnika poświęconego Franciszkowi Kamińskiemu przez delegacje i odśpiewania „Roty”, pieśni łączącej pokolenia w duchu tradycji i wiary. Przedstawiciele uczniów każdej z klas zapalili znicze pamięci w hołdzie patronowi. Kolejnym elementem uroczystości był apel na hali Olimpia. Konferansjerami czuwającymi nad przebiegiem apelu byli: Karolina Bobkowska z klasy III TAK oraz Paweł Ptak z klasy IV B TŻiUG. Przebieg i prowadzenie uroczystości przygotowała Pani Katarzyna Dziębowska. Tradycją podczas apeli szkolnych stało się głośne czytanie ważnych dla dorobku kultury narodu tekstów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest to dzieło Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Dyrektor Zespołu Pan Jan Mickiewicz odczytał fragmenty utworu, następnie zaproszeni goście i uczniowie byli uczestnikami ślubowania klas pierwszych. Pan Andrzej Sienkiewicz, Mistrz Ceremoniału Szkoły, poprowadził ślubowanie klas. Ślubowanie złożone na Sztandar Zespołu, podkreśla odpowiedzialne wypełnianie obowiązków i ważne przyjęcie do grona społeczności uczniowskiej. Każdy „pierwszoklasista” otrzymał indeks szkolny.

Corocznie klasy w naszej szkole rywalizują ze sobą w „Bitwie na najwyższa średnią ocen i najwyższą frekwencję”. Pani Janina Fąderska- opiekun Samorządu Uczniowskiego przedstawiła rozstrzygnięcie konkursu i wręczyła dyplomy. Zwycięzcą za rok szkolny 2015/2016 została: IV TAK i IV TA, więc jadą w nagrodę na jednodniową wycieczkę do Warszawy.

Charakter święta społeczności szkoły podkreślił program artystyczny pt. „Lekcja historii”. Program przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Marzeny Cogiel. Zamysł tematyczny zawierał spojrzenie na życie patrona przez pryzmat historii, jako czynnika determinującego los człowieka. Oś czasu, którą w tle prezentowali uczniowie dotyczyła wydarzeń, które odcisnęły piętno na decyzjach i działaniach Franciszka Kamińskiego. W postać patrona wcielił się w sposób przejmujący Michał Nowiński, uczeń z klasy IV A TŻiUG. „Walczyłem w Warszawie. Byłem w pomocniczych oddziałach harcerskich. Mieliśmy posterunki, pilnowaliśmy transportów kolejowych z żywnością i amunicją”. Już w okresie młodzieńczym Kamiński przejawiał zaangażowanie w losy narodu i wyróżniał się odwagą. Kolejne wydarzenia okazały się ogromną próbą dla chłopów, więc Kamiński organizował ruch oporu i tak rozpoczął się bojowy szlak Batalionów Chłopskich.

Recytację wierszy oraz wzruszające interpretacje utworów śpiewanych i historycznych pieśni żołnierskich przygotowały: Monika Banaś IV AG, Karolina Bobkowska III A TŻiUG, Joanna Bernacka III TAK, Natalia Bogórska I FZ, Dominika Kwiatkowska IV AK, Ewa Tylus III A TŻiUG, Klaudia Krajewska IV AG, Andżelika Brzostek III A TŻiUG oraz Szymon Sobieski III TW. Podniosły nastrój programu tworzyła dodatkowo ludowa konwencja tekstów i nawiązanie do motywu walki.

Dodaj komentarz

Skip to content