Zjazd absolwentów szkoły z okazji pięćdziesięciolecia matury

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.” Tadeusz Kotarbiński   

W rocznicę pięćdziesięciolecia matury, 13 i 14 czerwca 2015 roku, w Karolewie spotkali sie absolwenci trzech istniejących ówcześnie, w roku 1965, techników będących integralną częścią Zespołu Szkół Rolniczych: Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Technikum Rachunkowości Rolnej i Technikum Rolniczego.

Szkołę ukończyło wtedy 93 uczniów pobierających naukę w systemie dziennym (szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Absolwenci 1947-2014”).

Na zjazd zgłosiło się 35 osób, które przyjechały z różnych, nawet najdalszych stron Polski. Wzięło w nim udział także kilku absolwentów, którzy rozpoczynali naukę ze swoimi klasami, ale egzamin dojrzałości z różnych powodów 😉 zdawali w innym terminie. Wielu z nas spotkało się po raz pierwszy od matury. Trudno ukryć, że były to niezwykle emocjonalne powitania, że czasem trudno nam było się rozpoznać. Nie wszyscy mieli możliwość podtrzymywania stałych i bliskich kontaktów czy przyjaźni przez ten miniony czas, zatem cieszyliśmy się z wzajemnego obcowania przez te kilkadziesiąt godzin, które spędziliśmy w swoim gronie.

Wielu z naszych Nauczycieli i Wychowawców, zważywszy na odległość czasową od matury, naturalną koleją rzeczy już odeszło. Ich pamięć, jak i pamięć naszych Koleżanek i Kolegów, których także już zabrakło, uczciliśmy chwilą ciszy.

Z tym większą radością i wdzięcznością przyjęliśmy obecność na zjeździe pani profesor Aliny Werner oraz pani profesor Hanny Głowackiej, a także pana profesora Juliana Taracha i pana profesora Edwarda Korpalskiego. Nasze zaproszenie przyjęła także Beata Kużys (Czaplińska), także absolwentka Karolewa, córka wychowawczyni klasy A TRR, pani profesor Aleksandry Kużys.

Nasze spotkanie zdominowały przede wszystkim rozmowy i opowieści, prezentacje przywiezionych fotografii, wspomnienia o ciekawych zdarzeniach i anegdotach szkolnych, spacery po zakątkach Karolewa, a sprawdzona „lista obecności” pozwoliła nam dowiedzieć się o losach wielu naszych przyjaciół i uzmysłowiła dobitnie nieuchronne działanie czasu… Jednak optymistycznie przyrzekliśmy sobie, że jeśli tylko los będzie sprzyjał, spotkamy się na siedemdziesięcioleciu szkoły w 2017 roku.

Zgromadzenia abiturientów z takiej znamienitej okazji nie wyobrażaliśmy sobie w żadnym innym miejscu, kierujemy więc nasze najserdeczniejsze podziękowanie za wyrażenie zgody na odbycie zjazdu absolwentów w murach przepełnionej naszymi przeżyciami Szkoły do pana dyrektora Ryszarda Kawczyńskiego, pana wicedyrektora Dariusza Chomki, który zaprezentował nam najnowsze osiągnięcia zespołu szkół oraz umożliwił zwiedzanie pracowni i Izby Pamięci, a także do pani Genowefy Jasionek, kierownika internatu, która wraz z pracownikami zapewniła nam warunki umożliwiające spotkanie i wieczór towarzyski.    

W imieniu wszystkich uczestników dziękujemy także Teresie Symonowicz (Opczyńskiej), Ali Pacholczyk oraz Romkowi Juchniewiczowi, którzy włożyli mnóstwo pracy i serca w organizację zjazdu.                                                                       

Jagoda Szymańska

Opis do zdjęcia zbiorowego

Od lewej stoją:
Mieczysław Cimoch, Nadzieja Stupak, Zyta Szulc, Jadwiga Grunwald, Zosia Procajło, prof. Julian Tarach ,Regina Sawejko, Mirek Poszyler, Bożena Radzikowska, Irena Podbielska, Jurek Szynkowski (gościnnie), Helena Konopko, Romek Juchniewicz, Henryka Stoma, Zdzisław Gutowski ,Tadeusz Kaziukaniec , Stanisław Bobin, Bernard Szpakowski, Michał Głowacz, Eugeniusz Kołowski , Włodek Skoratko, Rysiek Osiński 
Siedzą od lewej:
Beata Kużys, Zosia Lisowiec, Kazik Płotnicki, Ala Pacholczyk,  Jagoda Szymańska, Krysia Listosz, Teresa Symonowicz, Henryk Cimaszkiewicz, Stanisław Anszczak, Franciszek Chrzanowski

Autor zdjęć: Bronisław Goździewski

Dodaj komentarz

Skip to content