Podsumowanie pracy Zespołu Ludowego w roku szkolnym 2014/2015

Rok szkolny dla Zespołu Ludowego ZS CKR w Karolewie  był rokiem ciężkiej pracy, pełnych emocji i nowych wrażeń. Rozpoczął się weekendowymi warsztatami, które odbyły się w dniach 13-14 września w internacie naszej Szkoły. Uczestniczyło w nich dwóch chłopców i cztery dziewczyny.

W celu podniesienia jakości śpiewu dodatkowo do zespołu wstąpiły cztery dziewczynki.Intensywna praca zaowocowała nowym programem artystycznym, który zaprezentowany został 25 września podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona oraz podczas obchodu VIII Mazurskich Morcinek w Kętrzynie. Przez kolejne miesiące uczniowie pogłębiali swoje umiejętności taneczne uczestnicząc dwa razy w tygodniu w zajęciach pozalekcyjnych. Ciężka praca zaowocowała kolejnym programem artystycznym, który został zaprezentowany 24 kwietnia 2015r. na uroczystym apelu ukończenia szkoły przez klasy maturalne. W tym dniu również pożegnaliśmy Sandrę Kęskę, uczennicę klasy IV AK, która była w zespole od początku jego istnienia. Maj, czerwiec to juz tylko doskonalenie umiejętności i występy artystyczne:

Ø  26 maja, na zaproszenie pani ppłk Beaty Szachowicz, wystąpiliśmy podczas obchodu Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców  Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej;

Ø  30 maja Zespół zaprezentował swój program podczas obchodzonego Powiatowego   Święta Ludowego  w Karolewie oraz Dnia Otwartego Szkoły.

Ø  11 czerwca tancerze zatańczyli w internacie ZS CKR w Karolewie uczestnikom szkolenia z zakresu produkcji roślinnej zorganizowanego w ZS CKR w Karolewie;

Ø  23 czerwca zaproszono Zespół na scenę amfiteatru w Kętrzynie z okazji I Kętrzyńskiej Nocy Świetojańskiej.

 

Rok ciężkiej pracy został doceniony i podsumowany przez Dyrektora Szkoły pana Ryszarda Kawczyńskiego podczas spotkania z Zespołem w dniu 25 czerwca.

Skład zespołu: Dominika Jachimczyk, Renata Zielińska, Agnieszka Duda, Klaudia Krajewska, Aleksandra Syrzysko, Adrian Karolak, Norbert Krupski, Tomasz Chmieleński, Tomasz Bartoszewski oraz Sebastian Drabyk.

Akompaniator – pan Kazimierz Kwiatkowski

Instruktor tańca – Katarzyna Rejent

Opiekunowie: Elwira Rzeczycka, Katarzyna Dziębowska.

Dodaj komentarz

Skip to content