BEZPIECZEŃSTWO W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH – SZANUJ ŻYCIE

W dniu 19.11.2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych”. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy IV TMR, IV TR oraz II TAG

– ogółem 21 osób.

Szkolenie prowadzili inspektorzy PIP z oddziału w Olsztynie, którzy zajmują się na co dzień prewencją BHP w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W czasie zajęć przeprowadzono szkolenie, a następnie test ze znajomości przepisów BHP. Zainteresowanie tematyką bezpiecznej pracy w rolnictwie  oraz chęć rozwiązywania testu było bardzo duże. Uczniowie zadawali pytania i omawiali różne sytuacje z życia i pracy w gospodarstwie rolnym. Najbardziej  ucieszyło uczestników testu wręczenie najlepszym nagród rzeczowych oraz wspólne zdjęcie w ekipa prowadzącą szkolenie.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali ulotki informacyjne oraz drobne upominki.

W imieniu Dyrektora i nauczycieli uczestniczących w szkoleniu złożono podziękowania Państwowej Inspekcji Pracy.

Nagrodzeni w konkursie „Szanuj Życie”

I Kacper Kotara

II Kamil Orłowski

III Jakub Polewaczyk, Kacper Filipowicz

IV Piotr Goliński

Opracowali:  Zygmunt Matuszczak i Dorota Kuchcińska

 

Dodaj komentarz

Skip to content