Szkolne Eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 23 i 24 października 2014 r. już po raz trzydziesty dziewiąty odbyły się  szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności  Rolniczych, której głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań szeroko pojętą gospodarką żywnościową.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy rozwiązywali test składający się z 60  pytań i wykonywali po trzy zadania praktyczne. Łącznie do etapu szkolnego przystąpiło 110 uczniów. Najlepsze wyniki w poszczególnych blokach przedmiotowych uzyskali:

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 1. Alicja Jachimczyk
 2. Andżelika Kuriata
 3. Sandra Kęska
 4. Ewelina Skonieczka
 5. Kinga Polak 
 • MECHANIZACJA ROLNICTWA
 1. Marek Krajewski
 2. Bartłomiej Gajewski
 3. Andrzej Grzybowski
 4. Michał Markiewicz
 5. Bartłomiej Borowski
 • PRODUKCJA ROŚLINNA
 1. Wojciech Tylus
 2. Karol Szczepura
 3. Kacper Kotara
 4. Mateusz Przytuła
 5. Mateusz Brzozowski
 • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
 1. Kacper Kotara
 2. Mateusz Przytuła
 3. Karol Szczepura
 4. Wojciech Tylus
 5. Piotr Goliński
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA  I GOSPODARSTWO DOMOWE
 1. Patryk Zborowski
 2. Przemysław Ciski
 3. Marlena Miedoniecka
 4. Beata Zakrzewska
 5. Damian Maśnik

Dodaj komentarz

Skip to content