Zwycięstwo naszej szkoły podczas Ogólnopolskich Dożynek Szkół Rolniczych 2014 w Pułtusku

W dniach 11-12 października 2014 r. na terenie Domu Polonii w Pułtusku odbyły się Dożynki 2014 pt.: „Promocja projektów realizowanych  w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Patryk Zborowski z III b TŻiUG oraz Maciej Zwierkowski z III a TŻiUG pod opieką pań: Małgorzaty Jankielewicz i Krystyny Szerszeń. Powiat kętrzyński promowali przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania  Barcja.

Przedstawiciele 45 szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozłożyli swoje barwne stoiska z wieńcami i mnóstwem potraw regionalnych w Namiocie Bankietowym oraz Sali Maneż.

Obchody Dożynek rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice. Podczas oficjalnego otwarcia ogłoszony został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy z elementami PROW.

Pan Dyrektor Ryszard Kawczyński wręczył Panu Ministrowi Tadeuszowi Nalewajkowi  Statuetkę „Złoty Kłos”, przyznaną za troskę o modernizację bazy dydaktycznej, rozwój intelektualny ucznia i poziom kształcenia zawodowego.

Największe zainteresowanie tłumów zwiedzających wzbudzał nasz wieniec – ciągnik. Nic dziwnego, że Komisja Konkursowa przyznała naszej szkole I miejsce. II miejsce zdobył wieniec ZSCKR z Golądkowa, III miejsce wieniec ZSCKR z Dobrocina.

Dożynki 2014 były świetną okazją do promocji różnych regionów Polski, a dla zwiedzających ciekawym wydarzeniem kulturalnym.

Krystyna Szerszeń

Dodaj komentarz

Skip to content