DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014

 „Kto widział jak zmieniała się Polska w ciągu ostatniego tysiąclecia?

Komu udało się zwiedzić 350 zabytków bez ruszania się z miejsca ?

Kto uśmiecha się na myśl o czytaniu Makbeta czy  Kochanowskiego?

Kto policzy i doda wszystkie pierwiastki i liczby niewymierne?”

 

To nauczyciele-

zwyczajni a nieprzeciętni, skromni  ale wytrwali  i cierpliwi wobec  uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej w ZSCKR im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie miał wyjątkowy charakter.

14 października wychowawcy klas wraz z uczniami, społeczność szkoły i zaproszeni goście, zebrali się pod Pomnikiem „łączności pokoleń”, by wspólnie uczcić pamięć nauczycieli pracujących przez lata w karolewskiej szkole. Pomnik znajduje się  przy budynku szkolnym Centrum. Symboliczne kwiaty złożone przez Dyrektora Zespołu pana Ryszarda Kawczyńskiego oraz znicze zapalone przez delegacje klas, podkreśliły sens i trwałość pracy pedagogów. Następnie wszyscy udali się do szkolnej sali Olimpii, gdzie odbył się apel.

Reprezentanci braci uczniowskiej – Dominka Jachimczyk i Karol Szczepura z klasy III TR/AK, byli przewodnikami uroczystości. To oni skierowali życzenia do nauczycieli i wychowawców.

W tym roku szkolnym, włączając się w akcję: „Roku Czytania Epopei Narodowej”, apel rozpoczęto  od czytania fragmentu „Pana Tadeusza”- Księgi I Gospodarstwo. Tematem były zasady wychowania według Sędziego, które są uniwersalne. Lektorem fragmentu dzieła – pani Magda Jurkiewicz.

Refleksji  i przemyśleń dla zgromadzonych dostarczyły słowa wystąpienia Dyrektor Zespołu pana Ryszarda Kawczyńskiego, który wskazał na mądrą i piękną drogę życia, którą niesie za sobą praca nauczyciela. Niezłomność i trwałość pracy jest oparta na wiedzy i doświadczeniu, często niewspółmiernym ze współczesnym, komercyjnym sukcesem.

Nie zabrakło również życzeń od organu prowadzącego szkołę- MRiRW oraz wiceministra Janusza Piechocińskiego.

Ważnym akcentem uroczystości było wyróżnienie i nagrodzenie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Tradycją uroczystości  Dnia Edukacji w naszej  szkole jest przeprowadzanie Plebiscytu Super Belfra, który zawsze ogłasza Samorząd Uczniowski i gazetka „Szkolne Newsy”.

Dodaj komentarz

Skip to content