WYCIECZKA INTEGRACYJNA KL I HTL ZSCKR KAROLEWO DO GODPODARSTWA AGROTURYSTYCZNO-HODOWLANEGO „LUBACZÓWKA”

W poniedziałek 06.10.2014 uczniowie klasy I-ej Technikum Architektury Krajobrazu i klasy I-ej Technikum Weterynaryjnego- 21 osób wraz z wychowawczynią Panią Katarzyną Rejent i opiekunami Panem Krzysztofem Kanią i Zygmuntem Matuszczak udała się na wycieczkę rowerową do Gospodarstwa Agroturystyczno- Hodowlanego „Lubaczówka” w Koczarkach.

Celem wyjazdu była integracja pierwszoklasistów z Klasy I-ej HTL i zapoznanie się z funkcjonowaniem agroturystyki z jednoczesnym prowadzeniem działu hodowli zwierząt.

Najciekawszą częścią wyjazdu integracyjnego było zapoznanie uczniów z gospodarstwem i jego profilem produkcji.

„Lubaczówka” to gospodarstwo agroturystyczno-hodowlane położone w okolicach wsi Koczarki w pięknej dolinie z dużą ilością zalesienia.

Gospodarstwo to prowadzą Państwo Anna i Harald Lubeccy, którzy przybyli na Mazury przed ośmioma laty i kupili 28 ha ziemi, aby kontynuować swoją największą pasję zootechniczną tj. hodowlę zwierząt.

Dodaj komentarz

Skip to content