Eliminacje Wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Dnia 06.02.2014 w W-MODR w Olsztynie odbyły się eliminacje Wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie udział wzięło 35 uczestników. Pomysłodawcą i głównych inicjatorem powstania OMPR , która cieszy się od wielu lat ogromnych zainteresowaniem wśród młodych ludzi związanych z problematyką rolniczą jest Związek Młodzieży Wiejskiej. W trakcie kilku ostatnich edycji w Olimpiadzie uczestniczyło kilkanaście tysięcy młodych producentów rolnych.

Do głównych celów i założeń Olimpiady należy m.in. :

-rozwijanie twórczych zainteresowań wśród MPR

-rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego

-popularyzacja osiągnięć w rolnictwie

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej ,praktycznej i teoretycznej. W eliminacjach wojewódzkich ZSCKR Karolewo reprezentowali:

Mateusz Przytuła – kl III TMR – 27 punktów

Marek Krajewski- kl III TMR –  23 punkty

Mateusz Brzozowski – kl II TR – 23 punkty

Dodaj komentarz

Skip to content