Wizyta przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego

W dniu 1 stycznia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Panowie przybliżyli  uczniom klas III TMR/TR, IV TMR/TA, III TU i III ZSZ zagadnienia, którymi zajmuje się Agencja.

Oddział Terenowy ARR w Olsztynie powstał z przekształcenia Regionalnej Agencji Rynku Rolnego i od 2003 r. swym działaniem obejmuje obszar województwa warmińsko-mazurskiego i administruje następującymi mechanizmami wspólnej polityki rolnej:
• kwotowaniem produkcji mleka,
• dopłatami do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
• programem „Owoce w szkole”,
• interwencyjnym zakupem i sprzedażą zbóż.
Ponadto przeprowadza kontrole realizacji programu „Dostarczanie nadwyżek żywności  najuboższej ludności Unii Europejskiej” i realizuje pozostałe mechanizmy administrowane przez ARR.

Dodaj komentarz

Skip to content