DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2013

Dzień  Edukacji Narodowej

-odsłonięcie  „Pomnika –symbolu łączności międzypokoleniowej”    ZS CKR w Karolewie.

„Ten, co kształci serca i umysły młode,

Ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

tylko z kwiatu wdzięczności  może mieć nagrodę

tylko z postępków, których przykłady

wskazuje…”

16 października  w Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Karolewie  odbyły  się uroczystości związane z Dniem Edukacji  oraz  odsłonięciem pomnika. . Zaproszeni goście, nauczyciele   i społeczność Zespołu wraz z  pocztami sztandarowymi  ustawiły się wokół pomnika.

„Pomnik – symbol łączności międzypokoleniowej”  nawiązuje do 35 rocznicy  pontyfikatu Papieża Polaka.  Błogosławiony Jan Paweł II  wielokrotnie zwracał się  do nauczycieli, dlatego też jego słowa „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro- Ojczyznę” -stanowią  motto pomnika. Poświęcenia pomnika dokonał ks. Dr Kazimierz Żuchowski- proboszcz  parafii  św. Stanisława Kostki w Karolewie, a odsłonięcia honorowi goście: Pan Kazimierz Plocke- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Apolinary Zapisek – absolwent Szkoły, Pan Ryszard Artyszewicz- były dyrektor Zespołu. Złożono pamiątkowe wieńce kwiatów a delegacje młodzieży zapaliły znicze.  Ceremonia odsłonięcia  zakończona została minutą ciszy i refleksji. Następnie  w pochodzie uczestnicy przeszli do  sali „Olimpii”.  Po  wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, zgromadzonych powitał gospodarz uroczystości Pan  Ryszard Kawczyński -dyrektor Zespołu. Swoją obecnością zaszczycili  w tym dniu naszą społeczność:

Kazimierz Plocke- Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

Kazimierz Żuchowski- proboszcz parafii w Karolewie

Tadeusz Mordasiewicz-Starosta Powiatu Kętrzyńskiego

Sławomir Jarosik- Wójt Gminy Kętrzyn

Andrzej  Sienkiewicz- Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Degórski- Zastępca Burmistrza miasta Kętrzyn

Marek Janiszewski-Burmistrz miasta Reszel

Zbigniew Ciechomski-Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego PSL

Eugeniusz Lotek- Członek Prezydium Wojewódzkiego PSL

Michał Krasiński- Prezes Kętrzyńskiego Zarządu Powiatowego Młodych Ludowców

Bogdan Krajewski- Członek Zarządu Powiatowego PSL

Marek Bojarski- Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Zdzisław Kamiński-Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Roman Luchowski- Wiceprezes Zarządu Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej

Apolinary Zapisek –absolwent Technikum Hodowlanego z 1951 r.

Ryszard Artyszewicz- były Dyrektor Zespołu

Roman Kłek wraz z małżonką Krystyną Kłek – były Wicedyrektor  Zespołu

Fryc Marta

Jerzy Paukszto-Prezes Stowarzyszenia byłych szkół rolniczych.

W wystąpieniu skierowanym do gości i społeczności szkolnej Dyrektor Zespołu- Pan Ryszard Kawczyński nawiązał do roli wychowania młodzieży poprzez autorytety i symbole jedności narodowej. Należą  do nich praca i wierność  idei edukacji rozumianej jako dar pokolenia kolejnym spadkobiercom. Pan Kazimierz Plocke- Sekretarz Stanu  w MRiRW , wyraził uznanie dla rozwoju bazy szkoły i jakości kształcenia. Zachęcał uczniów do poszerzania własnych umiejętności, rzetelnego wypełniania obowiązków i planowania własnej przyszłości w oparciu o umiejętności nabyte w szkole. Podczas uroczystości dokonano wręczenia nauczycielom nagród i odznaczeń.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Pan Adam Kołakowski ,Pani Teresa Gbur, Pani Anna Skrzypa.

Nagrodę MRiRW otrzymała: Pani Halina Szeląg. Nagrody Dyrektora otrzymali : Genowefa Jasionek, Agnieszka Pędzich, Jacek Lipka, Joanna Szwark, Andrzej Sienkiewicz, Magda Jurkiewicz, Janina Fąderska, Anna Suszyńska-Tytko, Zygmunt Matuszczak, Grażyna Turzańska-Giebień, Elwira Rzeczycka, Marzena Cogiel, Monika Nowak, Małgorzata Sokołowska, Joanna Cieleszyńska, Zbigniew Bodnar, Dariusz Domański, Marta Śniadowska, Dariusz Tomczak.

Wręczono również nagrody pracownikom administracji i obsługi.

Przewodniczący  Samorządu  Uczniowskiego – Marek Krajewski złożył życzenia wszystkim nauczycielom , podkreślając jednocześnie wartość pracy wychowawczej i zaangażowanie w życie uczniów , dziękował nauczycielom za ciągłą wiarę w sens pracy z młodymi ludźmi. Dokonano wręczenia kwiatów nauczycielom oraz ogłoszenia wyników plebiscytu  „Super Belfer”, który od czterech lat jest organizowany przez Samorząd Uczniowski i gazetkę  Szkolne Newsy. Wyróżnieni nauczyciele to:

W kategorii „do rany przyłóż”:

I miejsce – Pani Katarzyna Kłek

W kategorii „piła i pożeracz uczniowskiego czasu”:

I miejsce –  Pani Ewa Wereda

W kategorii „wielka tajemnica”:

I miejsce –Bożena Fedczak

W kategorii  „skarbiec wiedzy” :

I miejsce-Ewa Wereda

W kategorii „wulkan humoru”:

I miejsce – Krzysztof Lubasiński

Kolejnym,  ważnym punktem uroczystości był program artystyczny. Młodzież , pod kierunkiem Pani Marzeny Cogiel  przedstawiła montaż poetycko-kabaretowy. Piosenki: „Sadźmy  przyjacielu róże” oraz „Nadzieja” wprowadziły chwilę refleksji .  Gromkimi brawami nagrodzono scenkę kabaretową, której bohaterami byli dwaj nauczyciele. W programie artystycznym wzięli udział: Przemysław Ciski, Jarosław Czyżewski, Patryk Zborowski, Joanna Jakubiec, Joanna Buniowska, Katarzyna Modzel, Monika Pupek, Maciej Zwierkowski, Damian Maśnik, Marlena  Zajerska, Emilia Tarasewicz, Konrad Hensz, Kamil Marciniak, Sandra Kęska, Natalia Andrzejewska, Ewa Maśnik, Alicja Jachimczyk, Patrycja Januszewska, Roksana Kaszubowska.

Zwieńczeniem uroczystości było przejście zaproszonych gości w miejsce posadzenia dębów  pamięci pokoleń tworzących historię ZS CKR w Karolewie. Warto nadmienić, że logo Zespołu Szkół  CKR w Karolewie przedstawia drzewo , którego korzenie wbijają  się  mocno w ziemię. Drzewo symbolizuje ludzi , którzy przez lata tworzyli  i tworzą historię szkoły , o których pamięć będzie wiecznie żywa. Posadzenie dębów  przez dyrektorów Szkoły jest wyrazem żywej łączności pokoleniowej. Wszyscy goście i nauczyciele  Zespołu  zostali zaproszeni na obiad i poczęstunek w świetlicy internatu. Dodatkową niespodzianką   był koncert Marleny Szypulskiej,  byłej absolwentki Zespołu. Atmosfera  wspólnego spotkania wśród refleksji, życzeń i pięknej interpretacji utworów muzycznych pozostanie na długo w pamięci.

Dodaj komentarz

Skip to content