WIZYTA W DEULA HILDESHEIM

W dniach 28.09.2013 r. –  12.10.2013 r. nauczyciel Adam Szymczyk wziął udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń w ramach Programu Leonardo da Vinci: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy”.

Poznał funkcjonowanie niemieckiego ośrodka kształcenia zawodowego DEULA HILDESHEIM a  także uwarunkowania bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej. Zwiedził również obiekty ekologiczne i historyczne w regionie Hanoweru. Podczas przebiegu realizacji projektu dokonywana była ewaluacja bieżąca i podsumowująca wymianę doświadczeń.

Dodaj komentarz

Skip to content