WIENIEC DOŻYNKOWY 2013

Prace przy wykonaniu wieńca dożynkowego rozpoczęły się już w lipcu od zebrania kłosów zbóż wysianych na specjalnych poletkach w gospodarstwie szkolnym. Konstrukcja wieńca powstała w warsztatach szkolnych pod koniec sierpnia według projektu wybranego przez Dyrekcję Szkoły.

W końcu sierpnia zaczęto oplatać szkielet wieńca kłosami różnych gatunków zbóż zgodnie z wielowiekową ludową tradycją. Wieniec udekorowano polnymi kwiatami wykonanymi z bibuły przez uczennice. Logo szkoły oraz motto misternie wyklejono nasionami różnych gatunków roślin uprawnych. W pracach związanych z wykonaniem wieńca wzięli udział wszyscy uczniowie klas I-IV uczących się w zawodzie technik architektury krajobrazu, pod kierunkiem nauczycieli zawodu, a także pracownicy szkoły i gospodarstwa szkolnego.

W dniu 15 września wieniec był prezentowany na Dożynkach Gminnych w Karolewie, organizowanych przez Urząd Gminy w Kętrzynie. Wzięli w nich udział nauczyciele i uczniowie reprezentujący wszystkie kierunki kształcenia naszej szkoły. Przygotowaliśmy również stoisko promocyjne, które oblegane było przez dożynkowych gości. Miłym akcentem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce zajął wieniec reprezentujący Zespół Szkół Centrum Kształcenia w Karolewie.

 

Dodaj komentarz

Skip to content