UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Dnia 17.09.2013 r. w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie odbyło się uroczyste nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki.

Jego relikwie zostały sprowadzone do tutejszej parafii przez księdza proboszcza dr Kazimierza Żuchowskiego oraz księży Jezuitów. Całą uroczystość poprzedziły katechezy w ZSCKR w Karolewie, na których katecheci przybliżyli elementy biografii i drogę do świętości patrona parafii. Młodzież Zespołu przygotowała oprawę muzyczną. Ksiądz kleryk przedstawił historię relikwii oraz przybliżył postać patrona młodzieży św. St. Kostki. Młodzież ZS CKR oraz gimnazjum w Karolewie przygotowała modlitwę wiernych i dziękczynienia Bogu. Modlitwy były przeplatane śpiewem scholi, którą prowadzi pani Nina Sawicka. Następnie uczestnicy uroczystości mieli okazję do ucałowania relikwiarza. Pieśnią „Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan….” zakończono nabożeństwo.

Dodaj komentarz

Skip to content