W-M ODR bliżej praktyki rolniczej

Dnia 06.02.2013r grupa młodzieży z kl II TR ZS CKR w Karolewie wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez W-M ODR w Olsztynie.

Wiodącą tematyką konferencji było: „Właściwa odmiana rośliny uprawnej gwarantem sukcesu rolnika w produkcji roślinnej. Ochrona rzepaku i zbóż w różnych systemach produkcji”

W palecie problemów znalazły się zagadnienia związane z nasiennictwem w tym: odstępstwo rolne.

Uczestnikami konferencji byli producenci rolni z regionu warmińsko-mazurskiego.

Celem konferencji było:

-prezentacja zalet stosowania kwalifikowanego materiału siewnego i polecanych odmian dla rejonu Warmii i Mazur

-zapoznanie uczestników z metodami ograniczenia występowania agrofagów w uprawach roślin

-zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi w gospodarce nasiennej i wytwarzaniu kwalifikowanego materiału siewnego

-zapoznanie z ofertą firm współpracujących z rolnikami

Uczestnictwo uczniów naszej szkoły w konferencji było w części powtórzeniem i ugruntowaniem zdobytej już wiedzy na zajęciach lekcyjnych oraz przygotowanie teoretyczne do nowego działu technologia uprawy zbóż. 

Była to jeszcze jedna cegiełka do podniesienia poziomu edukacyjnego w ZS CKR w Karolewie. 

 

Opracował: Zygmunt Matuszczak

Dodaj komentarz

Skip to content