AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” – SPŁYW KAJAKOWY

Jesienne i wiosenne spływy kajakowe zapisały się na stałe w tradycji szkoły i są jednym z zadań Szkolnego Programu Wychowawczego. W ich trakcie młodzież zapoznaje się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionu, kształtuje w sobie odpowiedzialność za estetykę i stan środowiska naturalnego, a także zdobywa nowe doświadczenia w posługiwaniu się sprzętem pływającym. Uczestnicy doznają wielu niezapomnianych wrażeń w kontakcie z pięknymi pejzażami Warmii i Mazur. Rozbudzają też w sobie zamiłowanie do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu, oraz nabywają umiejętność współpracy w zespole i pokonywania własnych słabości. Jednym z celów spływu jest też integracja młodzieży z pierwszych klas ze starszymi kolegami i koleżankami.

W ubiegły wtorek /18 września 2012/,  ramach akcji „Sprzątanie  Świata” – Polska, w naszej szkole odbył się doroczny spływ rzeką Krutynią . W jego trakcie ochotnicy z  pierwszych i starszych klas oczyścili teren przy jazie pomiędzy jeziorami Mokrym i Krutyńskim. Zebrano śmieci pozostawione w lesie przez nieodpowiedzialnych turystów.

Spływ zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na polu namiotowym  w miejscowości Rosocha.

Pierwszoklasiści przekonali się , że szkoła to nie tylko lekcje, apele i sprawdziany. Ważnym aspektem działań wychowawczych jest rozwijanie szeroko pojętej aktywności młodzieży poprzez różnorodne formy aktywizacji.

Panu dyrektorowi Ryszardowi Kawczyńskiemu serdecznie dziękujemy za nieodpłatne użyczenie szkolnego autobusu.

Organizatorami i opiekunami imprezy byli:

Andrzej Sienkiewicz – kierownik wycieczki

Katarzyna Rejent – opiekun

Kliknij na ten link aby pobrać całą relację ze spływu w formacie PDF na dysk lokalny swojego komputera

Dodaj komentarz

Skip to content