„Szkoła Zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”

W dniu 22.09.2010r. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Rusieckiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie na temat : „Szkoła Zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.

Nasze szkoły na konferencji reprezentowali – Ryszard Kawczyński Dyrektor Zespołu, Adam Kołakowski- Kierownik Szkolenia Praktycznego, Małgorzata Jankielewicz – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia oraz Kazimierz Patecki- nauczyciel praktycznej nauki zawodu z zakresu mechanizacji rolnictwa.

Konferencję poprowadziła Pani Ewa Wierczuk – nauczyciel ,doradca Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Referat wprowadzający wygłosił dr inż. Krzysztof Symela – Kierownik Zakładu Badań Edukacji Zawodowej w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu, której celem było podjęcie debaty w zakresie kreowania nowej wizji rozwoju szkoły zawodowej w naszym regionie. Przedstawił on zebranym założenia projektu systemowego MEN „ Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. W panelu dyskusyjnym zabrało głos wielu uczestników konferencji- przedstawicieli Szkół, organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, absolwentów oraz pracodawców. W swoim wystąpieniu Dyrektor ZSCKR w Karolewie podkreślił potrzebę doposażenia placówek w odpowiednią bazę szkolenia praktycznego oraz jej standaryzacji, doskonalenia nauczycieli oraz otwartości szkół na zmiany toczące się na rynku pracy. Stwierdził jednocześnie, że szkoły zawodowe są zasadniczą podstawą awansu społecznego młodzieży, zwłaszcza pochodzącej z małych ośrodków często społecznie zaniedbanych.

 

Podsumowanie wystąpień dyskutantów określiło zakres działań jakie należy podjąć w naszym regionie aby szkoła zawodowa była szkołą pozytywnego wyboru.

Dodaj komentarz

Skip to content