Dzień Kobiet w internacie

7 marca w internacie odbyły się obchody Dnia Kobiet. 

Odświętnie ubrani i przejęci wychowankowie z dużym zaangażowaniem i staraniem przedstawili humorystyczną część artystyczną. Nie zabrakło zatem męskich narzekań na kobiety, ale tylko po to, by uznać, że bez kobiet świat byłby znacznie gorszy. Wybuchy śmiechu wywołali uczniowie przebrani za płeć piękną, aby w krzywym zwierciadle ukazać kobiecy punkt widzenia.

Najważniejszym punktem wieczoru były jednak szczere życzenia złożone paniom i uczennicom przez męską część społeczności internackiej i wręczenie słodkich upominków jako podziękowanie za codzienną serdeczność, pomoc, opiekę oraz trud wychowania. Obchody Dnia Kobiet w internacie stanowią ważną podstawę do promowania równości płci, budowania wspólnoty, wzajemnego wspierania i zacieśniania więzi między wychowankami.

Do tego wszystkiego idealnie pasuje myśl słów poetki, ,,Wie to ród męski i Ty, dobry Boże, choć z babą jest źle, bez niej jeszcze gorzej…”.

Maciej Kosakowski

Skip to content