Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Tradycją naszej szkoły jest obchodzenie  1 marca – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach.

Aby uczcić pamięć o naszych bohaterach, uczniowie oraz kadra szkoły w zadumie wysłuchali tekstu o Żołnierzach Niezłomnych oraz  utwóru „Biały krzyż” Czerwonych Gitar.

W trakcie przerw uczniowie mogli zapoznać się z życiorysami Żołnierzy Niezłomnych, które zostały przygotowane w formie wystawy przez panią Joannę Cieleszyńską.

Koordynatorami uroczystości w poszczególnych budynkach szkoły byli: pani Joanna Małkiewicz (Wrzos i Arkadia), pani Anna Suszyńska – Tytko (Kredens), pan Grzegorz Mazurowski (warsztaty), pan Cezary Tyszka (Olimpia) oraz pani Dorota Nowik (Centrum).

Swoją pomocą i wsparciem służył pan Jan Mickiewicz – dyrektor szkoły  oraz pani Lucyna Olszewska – z-ca dyrektora szkoły, a także pan Grzegorz Kociński.

Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie.

Niech Pamięć o naszych bohaterach trwa.

 

Dorota Anna Nowik – pedagog szkolny

Skip to content