Oferta ścieżki kariery zawodowej w SG

28 listopada funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach spotkali się z uczniami klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Młodzież poznała warunki przyjęcia do służby w SG i związane z tym procedury kwalifikacyjne.

Funkcjonariusze Straży Granicznej odpowiadali na pytania dotyczące poszczególnych etapów rekrutacji. Uczniowie poznali codzienną służbę funkcjonariuszy SG ich wyposażenie techniczne, którym dysponują, wyzwania i możliwości rozwoju kariery zawodowej. Osoby zainteresowane służbą w szeregach Straży granicznej otrzymały wskazówki w jaki sposób i z kim się kontaktować, aby wszcząć procedurę rekrutacji.

Jacek Lipka

Skip to content