30. AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

Trzeci tydzień września to czas sprzątania świata na wyjątkową skalę. Od 30 lat angażują się w nią szkoły z całego kraju. W tym roku również uczniowie ZSCKR
w Karolewie podjęli inicjatywę.

Plakat promujący akcję w szkole, czyli wielokolorowe drzewo w otoczeniu odpadów wykonali uczniowie z klasy 4LT (technik weterynarii) oraz klasy 3PT (technik żywienia i usług gastronomicznych) i klasy 3FTH (technik architektury krajobrazu).  Klasa 3FTH wraz z panią Agnieszką Giedrys wybrała się w pobliską okolicę szkoły i Karolewa. Uczniowie chętnie zbierali rzeczy pozostawione w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Na zakończenie posortowali odpady według reguł i wrócili do szkoły. Usunęli również odpady z otoczenia „symbolicznego drzewa- projektu”, które widnieje w pracowni biologicznej.

Mamy świadomość wywierania zbyt dużej presji na środowisko przez nas. Postarajmy się je chronić, koledzy i koleżanki. 😉

Agnieszka Giedrys

Skip to content