Kompetencje miękkie – po co nam one?

13 czerwca w świetlicy internatu odbyły się zajęcia otwarte przeprowadzone przez Panią Iwonę Dźwil. Tematem spotkania byłe kompetencje miękkie – umiejętności psychospołeczne dotyczące naszego zachowania i relacji społecznych.

Wychowankowie dowiedzieli się w jakich sytuacjach można je wykorzystywać i jak powinno się je rozwijać i doskonalić, aby skutecznie komunikować się i współpracować z innymi. Już od początku zajęć uczestnicy zostali poddani próbie cierpliwości i wytrwałości – wręczony cukierek musiał wytrwać do końca zajęć 🙂

Prowadząca omówiła  kompetencje  miękkie, szczególnie ważne dla uczniów tj. punktualność, dobra organizacja pracy własnej podczas nauki, zdolność wypracowywania kompromisów, gotowość do nauki i rozwoju, selekcji informacji, umiejętność dzielenia się wiedzą, przyznawania się do błędów, gotowość pomocy innym. Wiele ważnych kompetencji, którymi kierowali się uczniowie, można było zaobserwować podczas działania praktycznego. W losowo wybranych grupach  wykonywali oni wspólny projekt, w którym doskonalili współpracę, dokładność, umiejętności efektywnej komunikacji, obserwacji i współodpowiedzialności.

Przedstawione na początku zajęć cele zostały zrealizowane, co potwierdziła ewaluacja. Uczniowie uzupełnili, bądź nabyli wiedzę o kompetencjach miękkich i potrafili zastosować ją w działaniu.  Zajęcia przebiegły w twórczej i przyjaznej atmosferze i stały się doskonałą okazją do budowania relacji  między wychowankami.   

Dziękuję za wsparcie merytoryczne obecnym na zajęciach obserwatorom: Paniom: Genowefie Jasionek, Katarzynie Aleszczyk, Elwirze Rzeczyckiej. Szczególne  podziękowania wychowankom z grupy I, II, IV  za  aktywność i zaangażowanie na zajęciach.                                               

 Zdjęcia:  Maja Mikłasz

Iwona Dźwil

Skip to content