Kartka z historii

80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Niemieccy żołnierze i policja wkroczyli do getta, aby deportować wciąż żyjących jego mieszkańców.

Do 16 maja 1943 roku powstanie zostało stłumione, a getto zrujnowane. Niemcy wywieźli pozostałych mieszkańców getta do obozów koncentracyjnych lub ośrodków zagłady. Powstanie pochłonęło dziesiątki tysięcy ofiar i zapisało się na kartach historii Warszawy jako jeden z najbardziej bohaterskich przejawów oporu wobec niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej.
Symbolem pamięci o ofiarach powstania stały się żółte żonkile.

Katarzyna Dziębowska

Skip to content