Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej!

Serdecznie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie do udziału w  szkolnych eliminacjach konkursu Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

To już XXXVIII edycja Olimpiady, która odbędzie się  tego samego dnia w całym kraju – 9 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00. Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o zapisy u Pani Agnieszki Giedrys osobiście lub za pomocą dziennika elektronicznego. Warunkiem przystąpienia do Olimpiady jest:

– nie bycie laureatem poprzednich edycji,

– wypełnienie zgody na udział ucznia niepełnoletniego w konkursie wraz z przetwarzaniem jego danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły),

– stawienie się dnia 9 stycznia 2022 r. o godzinie 9.45 w miejscu ustalonym przez opiekuna konkursu.

Do etapu drugiego – eliminacji okręgowych, przechodzą uczestnicy posiadający minimum  80% poprawnych odpowiedzi.

Tematyka Olimpiady obejmuje:

– ochronę środowiska,

– gospodarkę odpadami,

– gospodarkę rolną  i leśną,

– aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Liczymy na Was!!!

Agnieszka Giedrys

Skip to content