Promujemy profilaktykę chorób

W ramach profilaktyki choroby AIDS oraz szeroko pojętego nikotynizmu uczniowie klas trzecich: 3LT (technik weterynarii) i 3HTP (technik architektury krajobrazu oraz  technik żywienia i usług gastronomicznych) wykonywali prace plastyczne.

Pracom towarzyszyły ożywione pogadanki edukacyjne. Prace zostały przekazane organizatorowi konkursu – Pani Teresie Sztejter (pielęgniarki   szkolnej). Jak co roku najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Celami przeprowadzonych zajęć było:

– podniesienie poziomu wiedzy o wirusie HIV wywołującemu chorobę AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności);

– kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia wirusem HIV;

– uświadomienie negatywnego wpływu tytoniu na organizm młodego człowieka mające na celu ograniczenie palenia tytoniu przez młodzież.

Trzymamy kciuki!!!

Agnieszka Giedrys

Skip to content